Psykologisk førstehjælp

Psykologisk førstehjælp kan hjælpe med at støtte familie og venner gennem en krise.

Den græske filosof Heraklit fra Efesos bemærkede, at den eneste konstant er forandring. Vi lever i øjeblikket i en tid med hidtil usete personlige, sociale, økonomiske og politiske forandringer.

Selvom forandring ofte kan være opløftende, kan den også være foruroligende. På grund af aktuelle begivenheder, eller måske livet generelt, har de fleste af os direkte observeret en anden person i psykologisk nød, såsom en ven, et familiemedlem, en kollega eller endda en fuldstændig fremmed. På samme måde har de af os, der har observeret nogen i nød, ofte været motiveret til at tilbyde en form for støtte i et forsøg på at lindre den lidelse, vi var vidne til. Nogle gange var vores indsats effektive, og nogle gange var de ikke. På andre tidspunkter, trods vores bedste indsats, så vores handlinger faktisk ud til at gøre tingene værre og forstærke den akutte nød.

I sådanne tider kan vi have beklaget fraværet af en psykologisk magisk kugle, et verbal Hilsen, der straks ville afslutte lidelsen og føre til virkeliggørelsen af ​​det løfte, vi havde givet om, at 'alt vil være ok'. I overensstemmelse med vores intuition, en anbefaling i American Journal of Psychiatry udtalte, at det kort efter en stressende begivenhed er vigtigt, at de berørte får empatisk, praktisk psykologisk støtte begyndende med et medfølende og støttende nærvær (Bisson, Brayne, Ochberg, & Everly, 2007, s. 1017).I løbet af de sidste 100 år har der udviklet sig en enkel, men effektiv hjælpeproces, som vi nu omtaler som psykologisk førstehjælp (PFA). Det amerikanske Røde Kors, American Psychological Association og endda FN har anerkendt vigtigheden af ​​PFA. I sine retningslinjer for mental sundhed skrev FN's Inter-Agency Stående Komité (IASC), at de fleste mennesker, der oplever akut psykologisk lidelse efter udsættelse for stressende begivenheder, 'bedst støttes uden medicin', og at 'alle hjælpearbejdere, og især sundhedspersonale, bør kunne yde helt basal psykologisk førstehjælp« (2007, s. 118-119).

Definition af psykologisk førstehjælp


Måske er den bedste måde at konceptualisere PFA på som den psykologiske sundhedsanalog til fysisk førstehjælp. Det er at påføre en psykologisk bandage.

PFA kan simpelthen defineres som en støttende og medfølende tilstedeværelse designet til at gøre tre ting:
1) stabilisere (forhindre at stressen forværres)
2) mildne (de-eskalere og dæmpe) akut nød
3) lette adgangen til fortsat understøttende pleje, hvis det er nødvendigt.

PFA medfører ikke diagnose eller behandling. Ikke desto mindre kræver det, ligesom fysisk førstehjælp, grundlæggende træning for at være effektiv og reducere risikoen for utilsigtet at gøre tingene værre (Everly & Lating, 2017).

Ifølge en af ​​de tidlige forfattere inden for psykologisk kriseintervention er 'Lidt hjælp, rationelt rettet og målrettet fokuseret på et strategisk tidspunkt, mere effektivt end omfattende hjælp givet i en periode med mindre følelsesmæssig tilgængelighed' (Rapoport 1965, s. . 30). Denne hjælp kan effektivt ydes af en ven, lærer, coach, supervisor eller familiemedlem, især en forælder, hvis visse enkle retningslinjer for 'førstehjælp' følges.

I løbet af det sidste årti har Johns Hopkins Center for Public Health Preparedness arbejdet på at udvikle en enkel, men alligevel evidensbaseret model for psykologisk førstehjælp kaldet RAPID PFA (Everly & Lating, 2017).

Som et eksempel på, hvordan PFA kan se ud, har jeg destilleret nogle af dets nøgletrin og listet dem nedenfor. Jeg giver dem her, ikke som retningslinjer, men for at gøre dig bekendt med PFA-processen. Selvom det tilsyneladende er simpelt, som med fysisk førstehjælp, er der stadig behov for en formaliseret træning i PFA.

Generelt set er der tre måder, PFA kan begynde på:


1. Nogle gange kan en person henvende sig til dig og bede om hjælp. For eksempel ringer din bedste ven til dig og siger: 'Hej, jeg føler mig ret stresset, har du tid til at snakke?' I den situation, et simpelt svar som: 'Ja, hvad sker der?' I mange tilfælde ønsker personen blot at lufte ud. De har ingen forventning om, at du vil løse det aktuelle problem. De vil simpelthen gerne høres. I disse situationer er det vigtigt at lytte. Skynd dig ikke for at mindske eller løse problemet, medmindre det er forventningen. Når du har hørt, hvad de har at sige, kan du blot svare noget i stil med: 'Jeg er ked af, at du går igennem det, hvordan kan jeg hjælpe?' Dette bliver så et godt tidspunkt at hjælpe personen med at lave en plan for at løse problemet, hvis det er muligt, eller til at udvikle en plan for at hjælpe dem bedre med at klare et problem, der kan fortsætte. Hvis personen afslår din hjælp, kan du måske bare sige: 'Jamen, lad mig vide, hvis det viser sig, at der er noget, jeg kan gøre, selvom det bare er at lytte.' Følg op med den person om en dag eller to for at se, hvordan de klarer sig.

2. En anden måde, PFA kan begynde på, er, når nogen henvender sig til dig på en andens vegne. De vil foreslå, at du taler med tredjeparten, fordi noget ser ud til at være galt. Sørg for at finde ud af den person specifikt, hvad der får dem til at tro, at der er noget galt med tredjeparten. For eksempel kan din søns lærer kontakte dig og sige, at din søn ser ud til at have det svært i skolen. Dit svar kan være: 'Hvad er det specifikt, der vedrører dig?' Det kan være karakterer, konflikt med andre elever eller blot en væsentlig ændring i hans adfærd. Med den information kunne du på det rigtige tidspunkt sige til din søn: 'Din lærer talte med mig i går. Han sagde, at du ser ud til at være ked af det. Han siger, at du ikke ser ud til at være dit sædvanlige jeg på det seneste. Hvad sker der?' Efter at have lyttet til, hvad din søn har at sige, kan det være nyttigt at sige noget som i det forrige eksempel, 'Jeg er ked af, at du går igennem det, hvordan kan jeg hjælpe?' Hvis der virkelig ikke er noget, du kan gøre for at hjælpe direkte på det tidspunkt, så sig bare: 'Jamen, lad mig vide, hvis det viser sig, at der er noget, jeg kan gøre, selvom det bare er at lytte.' Igen er periodisk opfølgning vigtig.

3. En særlig udfordrende måde, PFA kan begynde på, er, når du ser nogen, der ser eller lyder bedrøvet. Baseret på din bekymring for denne persons velbefindende, henvender du dig til dem, men hvad siger du? Hvad med, 'Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at du ikke ser ud til at være dig selv i dag.' Eller: 'Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at du virker bedrøvet.' Hvis de svarer, så spørg: 'Hvordan kan jeg hjælpe?' Hjælp dem derefter med at udvikle en plan for at løse problemet, eller hjælp dem med at udvikle en plan for mestring, eller begge dele. Hvis de ikke reagerer, eller siger, at der ikke er noget, du kan gøre, skal du blot sige 'Jeg er en god lytter'. Igen, hvis det er muligt, følg op med den person på et passende tidspunkt for at se, hvordan personen har det.

De tre ovenstående scenarier er blot eksempler på, hvordan PFA kan begynde. Selvom de ikke er omfattende i deres struktur eller analyse, vil de give dig en idé om, hvordan PFA kunne lyde i begyndelsen. For yderligere at hjælpe, er anført nedenfor 15 generelle dos and don'ts til overvejelse.

15 må og lad være


1. Forbliv rolig, når du taler til en person i nød. Vis bekymring, men vær en selvsikker og beroligende tilstedeværelse. Den anden person vil få tillid af din selvtillid.
2. Bliv ikke fanget af situationen. Husk modgiften mod stress er ro og selvtillid.
3. Lyt. Tilskynd personen til at tale om, hvad der skete, og deres reaktioner på disse begivenheder. Hvis personen ikke ønsker at tale på det tidspunkt, så spørg, om du kan kontakte vedkommende igen senere.
4. Afbryd ikke, medmindre afsløringen ser ud til at eskalere nøden.
5. Prøv at identificere 'den værste del' af situationen, hvis det er muligt. Gør dette omhyggeligt, og det kan hjælpe dig med at identificere kerneproblemerne, hvis de ellers ikke er indlysende.
6. Skynd dig ikke. Hvis personen er medicinsk stabil og sikker, begynder tiden alene at de-eskalere situationer.
7. Vær ikke afvisende. Lad være med at minimere deres bekymringer eller sige, 'Nå i det mindste...' som et forsøg på at distrahere eller hjælpe personen til at føle sig bedre.
8. Lad være med at handle ud fra en forudfattet opfattelse af, hvad du tror, ​​personen har brug for. Spørg, hvad de har brug for (Everly, Brelesky & Everly, 2018). Et perspektiv som dette vil fremme tillid.
9. Tøv ikke med at stille specifikke spørgsmål om personens evne til kompetent at tage sig af andre (betydelige relationer, børnepasning, ældrepleje) eller udføre pligterne i deres job.
10. Tøv ikke med at spørge om hensigten om at skade sig selv eller andre. Det vil sjældent være et problem, men nogle gange kan du fornemme følelser af dyb håbløshed, depression, vrede eller hævngerrighed. I sådanne tilfælde er det vigtigt at spørge og følge op. I de mest sjældne og ekstreme tilfælde kan du være nødt til at hjælpe personen med at få øjeblikkelig professionel pleje.
11. Giv ikke løfter, du ikke kan holde.
12. Bestem, hvad der ellers er nødvendigt efter din første samtale. Tøv ikke med at bede om vejledning eller assistance fra en sundhedsperson, hvis du er bekymret for personens velbefindende.
13. Tjen som bindeled for at forbinde personen med fortsat assistance, hvis det er nødvendigt.
14. Tal for denne person i at søge yderligere hjælp, hvis det er nødvendigt.
15. Følg op en dag senere for at se, hvordan personen har det.

Sammenfattende er PFA ikke noget universalmiddel, og det er heller ikke en erstatning for mental sundhedspleje, men mange års forskning og erfaring har vist, at det kan være et nyttigt værktøj til at hjælpe mennesker i akut nød, når det anvendes af dem med ordentlig uddannelse i PFA.

Referencer

Bisson, J. I., Brayne, M., Ochberg, F., & Everly, G. S., Jr. (2007). Tidlig psykologisk intervention efter traumatiske hændelser. American Journal of Psychiatry, 164, 1016-1019. http://dx.doi.org/10.1176/ajp.2007.164.7.1016.

Everly, G.S., Jr., Brelesky, G., & Everly, A.N. (2018). Rodney the Rabbit får en ven. RSI.

Everly, G.S., Jr., & Lating, J.M. (2017). Johns Hopkins guide til psykologisk førstehjælp. Baltimore: Johns Hopkins Press.