Undgående tilknytning: Forståelse af usikker, undgående tilknytning

Den måde, som forældre interagerer med deres spædbarn i de første par måneder af dets liv, bestemmer i høj grad, hvilken type tilknytning det vil danne med dem. Forholdet mellem den primære omsorgsperson og babyen kan skabe en sikker, ængstelig, uorganiseret eller undgående tilknytningsstil, der vil danne en plan for relationer gennem hele babyens liv. Når forældre er følsomt tilpasset deres baby, vil der sandsynligvis udvikles en sikker tilknytning. At være sikkert knyttet til en forælder eller primær omsorgsperson giver børn adskillige fordele, som normalt holder hele livet. Sikkert tilknyttede børn er bedre i stand til at regulere deres følelser, føler sig mere trygge ved at udforske deres omgivelser og har en tendens til at være mere empatiske og omsorgsfulde end dem, der er usikkert knyttet.

I modsætning hertil, når forældre stort set er forkert indstillet, fjerntliggende eller påtrængende, volder de deres børn betydelig nød. Børn tilpasser sig dette afvisende miljø ved at opbygge defensive tilknytningsstrategier i et forsøg på at føle sig trygge, for at modulere eller nedtone intense følelsesmæssige tilstande og for at lindre frustration og smerte. De danner en af ​​tre typer usikre tilknytningsmønstre til deres forælder (en undgående, ambivalent/ængstelig eller uorganiseret/frygtelig). I denne artikel beskriver vi undgående tilknytningsmønstre, som er blevet identificeret som repræsenterende cirka 30 % af den generelle befolkning.

Hvad er undgående tilknytning?

Forældre til børn med en undgående tilknytning har en tendens til at være følelsesmæssigt utilgængelige eller ikke reagere på dem en god del af tiden. De ignorerer eller ignorerer deres børns behov og kan især være afvisende, når deres barn er såret eller sygt. Disse forældre fraråder også at græde og tilskynder deres børn til for tidlig uafhængighed.Som svar lærer det undgående tilknyttede barn tidligt i livet at undertrykke det naturlige ønske om at opsøge en forælder for at få trøst, når det er bange, fortvivlet eller har smerter. Tilknytningsforsker Jude Cassidy beskriver, hvordan disse børn klarer sig: 'Under mange frustrerende og smertefulde interaktioner med afvisende tilknytningsfigurer, har de lært, at anerkendelse og udfoldelse af nød fører til afvisning eller straf.' Ved ikke at græde eller udadtil udtrykke deres følelser, er de ofte i stand til delvist at tilfredsstille mindst et af deres tilknytningsbehov, nemlig at forblive fysisk tæt på en forælder.

Børn, der identificeres som havende en undgående tilknytning til en forælder, har en tendens til at afbryde forbindelsen fra deres kropslige behov. Nogle af disse børn lærer at stole meget på selvberoligende, selvplejende adfærd. De udvikler en pseudo-uafhængig livsorientering og opretholder illusionen om, at de kan tage sig fuldstændig af sig selv. Som følge heraf har de ringe lyst eller motivation til at opsøge andre mennesker for at få hjælp eller støtte.

Hvilken adfærd er forbundet med undgående tilknytning hos børn?

Selv som småbørn er mange undvigende børn allerede blevet selvstændige, tidlige 'små voksne'. Som nævnt er den vigtigste defensive tilknytningsstrategi, der anvendes af børn med undgående tilknytning, aldrig at vise udadtil et ønske om nærhed, varme, hengivenhed eller kærlighed. Men på et fysiologisk niveau, når deres hjertefrekvenser og galvaniske hudreaktioner måles under eksperimentelle adskillelsesoplevelser, viser de en lige så stærk reaktion og så meget angst som andre børn. Undgående tilknyttede børn har en tendens til at søge nærhed, forsøger at være i nærheden af ​​deres tilknytningsfigur, mens de ikke interagerer direkte eller relaterer til dem.

I et sådant eksperiment observerede 'Strange Situation'-proceduren, tilknytningsteoretiker Mary Ainsworth, svarene fra 1-årige under adskillelse og genforeningsoplevelser. De undvigende spædbørn 'undgik eller modstod aktivt at have kontakt med deres mor', når deres mor vendte tilbage til værelset. Ifølge Dan Siegel, når forældre er fjerne eller fjerne, opfanger selv meget små børn 'intuitivt følelsen af, at deres forældre ikke har til hensigt at lære dem at kende, hvilket efterlader dem med en dyb følelse af tomhed.'